start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar

BILANCI

start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar
I RISULTATI AL 31 dicembre 2020
start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar

Margine di Interesse (feb-set)

123,6 mln €

Margine di Intermediazione (feb-set)

378,0 mln €

Raccolta Diretta

15,9 mld €
start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar

archivio documenti

start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar