start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar

BILANCI

start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar
I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2021
start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar

Margine di Interesse

116,5 mln €

Margine di Intermediazione

305,8 mln €

Raccolta Diretta

15,5 mld €
start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar

archivio documenti

start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar