start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar

BILANCI

start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar
I RISULTATI APPROVATI AL 31 dicembre 2018
start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar

Margine di Interesse

226,6 mln €

Margine di Intermediazione

396,9 mln €

Raccolta Diretta

14,5 mld €
start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar

archivio documenti

start portlet menu bar

Web Content Viewer

end portlet menu bar